ZAREJESTRUJ SIĘ


Informacja o przetwarzaniu danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zadania związane z Sektorową Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, w tym z organizacją wydarzenia, zostały powierzone Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związkowi Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia oraz w celu wysyłania informacji o wydarzeniach i innych aktywnościach Sektorowej Rady, jeżeli wyrażono zgodę na otrzymywanie takich informacji. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.